Rendes magyar ember

“Rendes magyar ember nem is érti.”

Ez a mondat hazánk első emberétől, miniszterelnökünktől származik a genderelmélet kapcsán.

Szóval, rendes magyar ember nem is érti.

Megsem próbálja.

A rendes magyar ember inkább betiltja, leköpi, ledarálja, tűzre veti.

Megvallom, sokáig fogalmam sem volt róla, miről szól. Mint legtöbbünknek nekem is csak a végtelenbe vesző társadalmi nemek sora jött át, de egyszer rászántam fél órát és utánanéztem kicsit. Meglepő lehet, de első pillantásra is sokkal több ennél.

Vendégszöveg a Wikpédiáról:

A társadalomban megfigyelhető nemi szerepekre irányuló, a pszichológia és szociológia tárgykörébe tartozó kutatások tárgyát képezi a társadalmi nemek tudománya, amely a tanult (nem biológiai) nemi szerepekkel és annak társadalmi vonatkozásaival foglalkozó diszciplína.

A szociológia tárgykörébe tartozó tudományterület azokkal a társadalmi tényezőkkel foglalkozik, amelyekben a nők és a férfiak közötti társadalmi különbségek megmutatkoznak, kifejeződnek. A genderfogalom elsőként egy pszichiáter professzor, Robert Stoller 1968-ban kiadott művében jelent meg, mely mai értelmében azokat a kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a patriarchális (apajogon, férfijogon alapuló) társadalom egy adott társadalmi nemhez rendel, többek között, hogy az adott nemű embernek hogyan kellene viselkednie, beszélnie, öltözködnie és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kellene törekednie és milyen tevékenységekben kellene részt vennie, kitűnnie vagy örömét lelnie. A nemi szerepek a nyugati kultúrákban kivétel nélkül a kétosztatú (vagyis a férfi és női kategóriát), valamint az ezekhez kapcsolódó, férfias és nőies tulajdonságok halmazát különbözteti meg, melyekhez különféle sztereotípiák kapcsolódnak.

Leegyszerűsítve: Miért utáljuk mi fiúk a rózsaszínt és miért imádják a csajok? Nekik miért Barbie a menő, nekünk miért a mozgathatós katona? Mert azt mondták, így van és elfogadtuk?

Lehet egy lányból is jó katona?
Egy fickóból óvóbácsi?

A hagyományos nemi szerepek, valamint az azokhoz kapcsolódó sztereotípiák nyugati kultúrákban történő megváltozásában, valamint a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében nagy szerepük van a gendertudományt megalapozó feminista mozgalmaknak, amelyek síkra szálltak a nők gazdasági és jogi egyenlőségéért.

Nos, ezzel az alapokat meg is értetted. Mostmár deviáns magyar vagy. Sajnálom.

Visszatérve a bevezető mondathoz, nem kell neked érdeklődnöd, kutakodnod, tanulnod. Az olyanokkal csak a baj van. Szépen lassan arra trenírozzuk a társadalmat az oktatás és a tájékoztatás teljes leépítésével, hogy tátott szájjal fogadjon mindent, ami tőlünk jön, a többit pedig meg sem kell érteni. Csak összezavarna.

Drága szavazó! Maradj hát buta és higyj nekünk! Meglátod az élet egyre egyszerűbb lesz, csak légy rendes magyar ember és ne kérdezz!